After the Future

Soon more info

De digitale revolutie draait op volle toeren. Onze manier van wonen, werken, reizen, ervaren en delen is veranderd en verandert nog steeds. Dat digitalisering vergaande gevolgen heeft is duidelijk. Sommigen spreken zelfs van een ‘digital dark age’: in de toekomst zou een serieus gebrek kunnen ontstaan aan historisch materiaal doordat we simpelweg onze geschiedenis documenteren met technologie waarvan niet duidelijk is hoe deze zich in de toekomst staande zal houden.

After the Future is een documentairefilm die de toekomst van het archief onderzoekt in brede zin. De film onderzoekt de gevolgen van digitalisering op de rol en betekenis van het archief én op de architect in de toekomst. Het archief heeft simpelweg niet meer de rol die het pakweg 20 jaar geleden had: het is niet alleen meer een plek waar historisch materiaal bewaard wordt, het is vandaag de dag ook een bron van kennis en een plek waar kennisuitwisseling plaatsvindt.

Het archief bestaat uit kennis en kunde die men levend wil houden en wil doorgeven aan volgende generaties. Het is dan ook van groot belang om te kunnen bepalen welke kennis en kunde waardevol is. Maar het archief is ook afhankelijk van de aanvoer van architecten. Hoe gaan zij om met digitalisering? Hoe zien zij de toekomst van archiveren en van het hun eigen vak? En hoe kijken zij aan tegen het begrip ‘cultureel erfgoed’? En wat heeft dat begrip eigenlijk voor betekenis in de toekomst?

De film gaat dus in op de invloed van digitalisering op het archief en de architectenpraktijk, maar richt zich ook op de invloed van digitalisering op het ‘collectief geheugen’. Want ook het menselijk geheugen is aan verandering onderhevig als gevolg van digitalisering. De huidige generatie deelt alles online en slaat het ook daar op. Wat is een foto op Instagram of een bericht op Facebook waard in de toekomst? Bestaan deze bedrijven dan nog wel? En hoe ga je om met informatie die met één klik verwijderd kan worden?

After the Future bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase en zal in 2019 worden ontwikkeld.

Meer informatie over Het Nieuwe Instituut